Traktör bakımı ,Traktör bakımı Hakkında

Traktör bakımı ,Traktör bakımı Hakkında

Traktör tarım işlerinin zamanında ve çabuk bitirilmesi için en önemli araç olma özelliğini sürdürmektedir. Ancak pahalı bir araçtır. İyi bir bakımla traktör ömrünü uzatabileceğiniz gibi, gereksiz...
Topraksız tarım seraları

topraksız tarımın genel ilkeleri

Topraksız Tarım her türlü tarımsal üretimin durgun veya akan besin eriyiklerinde, besin eriyikleri sis’inde veya besin eriyiklerince zenginleştirilmiş katı yetiştirme ortamlarında gerçekleştirilmesidir.amacı; bitkilerin gelişmesini...
damla sulama

Damla Sulama

Bilindiği gibi tarımsal üretimi artırıcı en önemli girdi sulamadır. Ancak çeşitli sulama yöntemlerinin uygulanması belli şartlara bağlıdır. Geleneksel yüzey sulama yöntemleri ancak tesviye edilmiş...
sulama

Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin İşletme Sistemleri Nelerdir

1. Taşınabilir Sistemler Bu sistemde motopomp ünitesi ana boru ve lateraller taşınabilmektedir. Yurdumuzda en yaygın uygulanan bu sistemdir. 2. Yarı Taşınabilir Sistemler Motopomp ünitesi ve anaboru hattı...
sulama

Yağmurlama Sulama Yöntemi uygulamasında Neler Bilinmelidir

Yağmurlama sulama yöntemlerinin özellikle projelendirilmesiyle gerekli olan bilgiler şunlardır: 1. Toprakların kullanılabilir su tutma kapasitesi. Bitkiler, toprakta tarla kapasitesi ile devamlı solma noktası arasında bulunan sudan...
sebzelerde sulama

Yağmurlama Sulama Yönteminin Yararları Ve Sakıncaları Nelerdir ?

Yağmurlama sulama metodunun, yüzeysel sulama metotlarına göre üstünleri şunlardır. 1. Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir. 2. Meyilli, arazi...